“Padaju” klupski rekordi

Provedeno je testiranje na ergometrima na “stazi” od 2000 metara.

Naši reprezentativci Ivana i Mato ostvarili su ne samo osobne već i klupske  rekorde.
Naime, navedenu stazu Mato je izveslao u vremenu 6.25.4 (drugo objavljeno vrijeme u državi za JMA), a Ivana u vremenu  7.15.0. (najbolje objavljeno vrijeme u državi za JŽA).
I svi ostali veslači(ce) počeh od kadeta pa sve do seniora ostvarili su vidljivi napredak.
Potvrda je to dobrog “zimskog” rada a i najava još boljih rezultata na veslačkim stazama.