STANJE PRIJAVA 12 VUKOVARSKOG VESLAČKOG MARATONA

Stanje prijava po kategorijama možete vidjeti ovdje: GRADOVI, OTVORENA, VETERANI.