IMENA SUDIONIKA KOJI SU NASTUPILI NA VUKOVARSKOM VESLAČKOM MARATONU

NAPOMENA:
U skladu s člankom 13. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka imena sudionika bit će nedostupna sve dok ne pribavimo zakonski propisane Privole istih.