GODIŠNJA SKUPŠTINA

Poštovani članovi Kluba, 

 
na temelju članka 25. točke 4. statuta HVK Vukovar, Upravni odbor HVK Vukovar sazvao je redovitu godišnju skupštinu, zbog trenutne epidemiološke situacije i zakonom propisanih mjera skupština se održava elektroničkim putem (metodom e-mail glasovanja).  
 
Dnevni red:
1. Imenovanje radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće o radu kluba za 2020. godinu
3. Financijsko izvješće za 2020. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Financijski plan za 2021. godinu
6. Plan i program rada športskog pogona za 2021. godinu
7. Rasprava, prijedlozi i razno
Molimo sve punoljetne članove da dostave svoju mail adresu kako bi mogli zaprimiti materijale i sudjelovati u radu skupštine.