REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Na temelju članka 25. točke 4. statuta HVK Vukovar, Upravni odbor HVK Vukovar sazvao je redovnu godišnju skupštinu, koja će se održati 18. prosinca 2022.g. u 10:00 sati, u prostorijama veslačkog doma HVK Vukovar.

Dnevni red:

1.      Imenovanje radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2.      Izvješće o radu kluba za 2022. godinu
3.      Financijsko izvješće za 2022. godinu
4.      Izvješće Nadzornog odbora
5.      Financijski plan za 2023. godinu
6.      Plan i program rada športskog pogona za 2023. godinu
7.      Izmjena Statuta HVK Vukovar 
8.      Rasprava, prijedlozi i razno.